Casini Online Terpercaya Situs Slot Gacor http://api.xxl.ops.oneytrust.com/ Maxwin Slot https://baji-live.powerappsportals.com/ http://baji999.nexthub.pwc.com Kreditgratis Situs Slot Online Live Casino Slot777 Rebahin Slotmania88 https://situs-slot88.sinonjs.org Slot Gacor 2023 http://help.bricksite.net
Jak správně vybrat ponorné čerpadlo „VODOLEY“ | Promelectro

Jak správně vybrat ponorné čerpadlo „VODOLEY“

Než začnete vybírat ponorné čerpadlo „Vodoley“, je třeba znát charakteristiky zdroje vody (vrtu, studny atd.), protože pro spolehlivý a dlouhodobý provoz čerpadla jsou nutné následujicí podmínky:

 • rezerva zdroje vody musí byt větší, než výkon vybraného čerpadla;
 • elektrická síť by měla zajistit napětí na zástrčce čerpadla230 V v souladu s předpisy, je žádoucí aby elektrický přívod měl průřez vodičů kabeláže2,5 mm2;a jištěnína 10 A
 • plášť otvoru studny (pažení) musí mít vnitřní průměr od120 mm a více pro čerpadla série BCPE, a nejméně100 mm pro čerpadla BCPEU, navíc potrubí nesmí mít vnitřní ohyby a spoje, ktere by mohly zamezit průchod čerpadla v něm.
 • elektrické čerpadlo «Vodoley» před zapojením a při následujícím provozu by mělo být zcela ponořeno ve vodě podle uvedených pokynů.
Jinými slovy – pro nepřetržitý přísun vody ve studni musí být dostatek vody, ke studni má být napojeno normální napětí 230V, elektrické čerpadlo volně procházet vnitřním potrubím studny a při práci byt garantovaně ponořeným ve vodě.

Vezmeme si za příklad výběr elektrického čerpadla pro rodinný dům se zahradou a vrtem, kde bydlí tříčlenná rodina a jejích vrt splňuje všechny již uvedené podmínky.

Například, vrt má následující technické údaje:

 • Průměr pláště otvoru studny ( potrubí ) -150 mm;
 • Celková hloubka studny – 40 m;
 • Průtok studny – 3 m3/hod;
 • Statická hladina vody (vzdálenost od úrovně země do povrchu vody ) – 18m;
 • Dynamická úroveň (vzdálenost od úrovně země do povrchu vody při stálém provozu ponorného čerpadla ) – 25m;
 • Vzdálenost od studny do budovy - 10 m;
 • Pro automatické udržení tlaku vodního systému se plánuje nainstalovat tlakovou nádobu s automatikou.

Průměrná spotřeba vody u tříčlenné rodiny je 1,8 m3/hod, což je zaručeno průtokem studny, a je dostačujícím pro současné použití čtyř odběrných míst v domácnosti a zalívání zahrady.

Průměr potrubí, průtok, celková hloubka studny dovolují instalaci čerpadel «Vodoley» BCPE 0,5.

Při stanovení celkového tlaku elektrického čerpadla třeba vzít v úvahu:

 • Celkový výškový rozdíl mezi bodem instalace elektrického čerpadla v studni a nejvýš upevněného spotřebiče (napřsprcha v poslednímnadzemnímpodlaží).
 • Tlaková ztráta ve vodorovném potrubí (počítá se jako poměr 5 m vodorovné části na 1 m svislé).
 • Pro normální provoz hydroakumulátoru s funkci udržování tlaku vody, je zapotřebí dostatečný tlak řádově 30 m.
 • V souladu s návodem na použití, čerpadlo lze instalovat ne níž než 15 m (ponoříme na 10 m na hloubku 28 m) od statické hladiny vody ve studni.

V důsledku se celkový tlak rovna:

H=28+10/5+30=60м.

kde:

 • 28 m – výška od úrovně instalace čerpadla ve studni do hydroakumulátoru ;
 • 10 m–délka vodorovné časti;
 • 5 – koeficient ztráty tlaku podání vody na vodorovné části vodovodu;
 • 30 m–nátlak pro vyrovnání tlaku v systému zásobování vodou a zajištění provozu tlakového spínače ve spojení s hydroakumulátorem;

Pro výběr čerpadla «VODOLEY» s objemovým podáním 0,5 l/s (1,8 m3/hod):

Výběr provádíme podle grafu tlakových charakteristik čerpadel «VODOLEY» BCPE 0,5 (víz. obr. č.1 ). Známe celkový tlak Н=60 m, proto z bodu 60 m na ose Н nakreslíme vodorovnou čáru do setkání s křívkami tlakovýchc harakteristik a zvolíme nejblíž odpovídající po výkonu hodnotě Q=1,8 m3/hod.

Obrázek č.1.Tlakové charakteristiky čerpadel «Vodoley» BCPE 0,5. V tomto případě to bude čerpadlo «Vodoley» BCPE 0,5-63U*, který poskytne dostatečný přísun vody a zajistí automatické udržení stálého tlaku vodovodu rodinného domu.

Error